រឿង Lorax

នៅក្នុងទីក្រុង Thneed-Ville ដែលមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញ ជាកន្លែងដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែសិប្បនិម្មិត សូម្បីតែខ្យល់ក៏ជាទំនិញទិញដូរដែរ។ ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Ted សង្ឃឹមថានឹងឈ្នះបេះដូងនៃក្តីសុបិន្តនារី Audrey របស់គាត់។ នៅពេលដែលគាត់ដឹងអំពីបំណងរបស់នាង ដែលចង់មើលឃើញដើមឈើពិត មិនមែនសិប្បនិម្មិតប្រាកដ Ted ស្វែងរក Once-ler ដែលជាពាណិជ្ជករចំណាស់ដ៏បរាជ័យមួយរូប ដែលរស់នៅខាងក្រៅក្រុង នៅក្នុងវាលស្រឡះ។ ក្រោយពីដឹងអំពីរបៀបដែលពាណិជ្ជករលោភលន់ គិតតែអំពីប្រាក់ចំណេញ និងបានបំផ្លាញព្រៃឈើ បើទេាះជាមានការតវ៉ារបស់ Lorax នេះ កុមារ Ted បានបំផុសគំនិតដើម្បីស្រោចស្រង់គ្រោះមហន្តរាយនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា ភាពលោភលន់របស់អភិបាលក្រុង Thneed-Ville លោក Aloysius O’Hare ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចន៍ ដោយធ្វើឲ្យដួលរលំបរិស្ថាននេាះ ក៏ប្តេជ្ញាបញ្ឈប់ទង្វើរបស់ក្មេងប្រុសនេះ អាចនឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់លោក Aloysius O’Hare។

A note from Beth Kanter, a friend since 2004: the digital dot

Beth Kanter at Joma Bakery Café Posted date: May 22, 2016 Yesterday I had a wonderful day with Tharum Bun and his family, meeting his wife, children, and in-laws and seeing his home and neighborhood. I first “met” Tharum in 2004 when he left a comment on my blog announcing why I had stopped blogging […]

ASEAN leaders in Sunnylands for Summit: who should they meet?

First thing first, Prime Minister of Singapore met Mark Zuckerberg at Facebook HQ in Menlo Park, California.  Who do you think individual ASEAN nation leaders would meet with technlogy founders or CEOs in the Silicon Valley? So much diplomacy will be at play. Also selfie! Hun Sen Heads To US for Asean Summit